Grup de consum Ridorta és un projecte assembleari i autogestionari, en construcció,

centrat en la gestió col· lectiva d’aliments i altres productes de consum ecològic i

responsable, en el respecte per les persones, la justícia social, el medi ambient i la

sostenibilitat del planeta.

 

Grup de consum ecològic a Horta

Gestió col·lectiva d’aliments i altres productes de consum ecològic i responsable al barri d’Horta