Gestió col·lectiva d’aliments i altres productes de consum ecològic i responsable al barri d’Horta de Barcelona

            Odoo • Imatge i text

            Com ens organitzarem?

            Participar en el grup és molt enriquidor, però requereix un compromís personal.
            Dins de la cooperativa ens organitzem en el que anomenem nuclis. Els nuclis poden ser unitats familiars, d’amics o de conveniència i són un conjunt de gent que fa la comanda de forma conjunta.

            Què implica ser de la cooperativa?

            1. Fer els repartiments setmanals quan toqui.

            2. Formar part d’una comissió.

            3. Assistir a les assemblees.

            4. Realitzar la neteja quan toqui.

            5. Pagar el que consumeixo i les despeses pròpies del funcionament de la cooperativa.

            Les comissions que tenim són:

            • Administració: s’encarreguen de portar els comptes, dur a terme els cobraments i també els pagaments als proveïdors.

            • Compres: s’encarreguen de preparar els documents de les comandes i ser el contacte amb els proveïdors.

            • Local: vetllen per resoldre aquelles necessitats que es creguin necessàries

            • Neteja: vetllen pel compliment del calendari de neteja i perquè hi hagi els elements necessaris per netejar.

            • Estoc: s’encarreguen de la col·locació i gestió de l’estoc (control de què queda i comunicar necessitats a compres).

            • Relintex: vetllen per la coordinació de tot plegat i el seu bon funcionament.